فضاها و دیاگرام روابط فضا ها
فضاهای موزه:
1-
تالارورودی یا لابی
2-گالری ها یا تالار های نمایش آثار
3-کتابخانه
4-آزمایشگاه
5-چایخانه یا کافه تریا
6-انبار آثار
7-بخش اداری
8-آمفی تئاتر
9-بخش آموزشی -تحقیقاتی
—-
تالار ورودی
:
درهای ورودی موزه باید به حدی باشد كه محافظت و كنترل آنها برای نگهبانان آسان و میسر باشد. وضع مطلوب آن است كه موزه فقط یك در ورودی عمومی اصلی و وسیع داشته باشد و توسط چراغ یا علامتهای دیگر كاملاً مشخص باشد. این در باید به سرسرا و یا اتاق ورودی موزه منتهی شود. در این اتاق یا سرسرا بخش فروش بلیط، میز اطلاعات و فروش انتشارات قرار دارد. در و یا درهای ورودی موزه باید از نظر تزیینات ساده و با سبك معماری بومی و معمول در جامعه هماهنگ باشد، همچنین اندازه آنها باید چنان باشد كه تعداد زیادی از افراد در یك لحظه بتوانند به آسانی از آنها عبور كنند.
اتاق ورودی موزه باید به گونه ای ساخته و تزیین شود كه نظر مردم را جلب نماید و معرف موزه نیز باشد؛ زیرا این اتاق نخستین بخش موزه است كه بازدید كننده به آن وارد می شود. محوطه ی ورودی نباید آنقدر وسیع باشد كه آنقدر كه بازدید كننده در آنجا احساس غریبی و گم شدن نماید و از سوی دیگر باید آنقدر وسعت داشته باشد كه گروههای بازدید كننده براحتی در آن گرد آمده، از آنجا به سوی تالار های نمایش حركت كنند. این محوطه را نباید از میز و صندلی و دیگر وسایل انباشته كرد، فقط چند صندلی یا یكی، دو نیمكت كافی است. نقشه دیواری راهنمای موزه نیز باید در این قسمت نصب شود. جزوه های راهنمای موزه را نیز می توان بر روی میز های كوچك در این محل قرار داد. ساعت دیواری, تلفن عمومی حتی صندوق پست نیز از وسایل ضروری این محوطه است. مطلوبترین و مناسبترین رابطه بین محوطه ورودی و تالار های نمایش را می توان توسط دو در به دو طرف ساختمان كه در آنها تالار های نمایش واقع شده باشند برقرار كرد. وجود این دو در ، تردد در تالارها و نظارت بر آنها را آسان می سازد.
در موزه هایی كه ورود و خروج به وسیله دستگاههای الكترونیكی كنترل می شود این وسایل را می توان در محوطه كه دو در اصلی تالارها از آن منشعب می شوند تعبیه نمود .
-
گالریها یا تالار نمایش آثار:
گالری فضایی است كه درآن آثار تاریخی برای بازدیدعموم به نمایش گذاشته می شود. یك گالری بایدبه گونه ای برگزارشودكه عموم مردم بتوانندآثاررابدون هیچ مشكلی تماشاكنند.
گردش ومسیر حرکت در نمایشگاه:
مسئله مهم دیگر مسئله گردش و مسیر حرکت است که باید با دقت بررسی گردد.بطوریکه ترتیب ومسیر نه تنها برای کسی که به نقشه نگاه می کند بلکه برای بازدید کنندهای که از فضا عبور می کند کاملا روشن و بدون ابهام باشد. ، تالارهای نمایش باید به نحوی ساخته شوند كه بازدید كنندگان بتوانند در آنها براحتی گردش نمایند و اشیاء را از تمام جوانب تماشا كنند، لذا ایجاد مسیر یا راه یكطرفه در تالار نمایش صحیح نمی باشد. بهترین روش، ایجاد فضاهای باز در تالارهای نمایش است تا بازدید كننده از بین این فضاها عبور كند و بتواند به دلخواه از هر قسمت تالار به قسمت دیگر رفته، پس از بازدید حتی از قسمتی از مجموعه آثار بدون دیدن كلیه آنها از تالار موزه خارج شود.